APBALVOJUMS

Latvijas Pašvaldību darbinielu arodbiedrības  Kārsavas novada domes arodorganizācija, priekšsēdētāja  Marita Stepanova,  apbalvota ar  Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības Atzinības rakstu  "Labākajai arodorganizācijai 2020" par atbildīgu  un veiksmīgu darbu sociālā dialoga stiprināšanā, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības trīsdesmitgadi  sagaidot .