“Cienīgs darbs sociālās jomas darbiniekiem Latvijā” atklāšanas videokonference

23.aprīlī notika projekta “Cienīgs  darbs sociālās jomas darbiniekiem Latvijā” atklāšanas videokonference .
Videokonferences ieraksts  -  https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/503-projekta-cienigs-darbs-socialas-jomas-darbiniekiem-latvija-uzsaksanas-videokonference