"Darba un privātās dzīves līdzsvarošanas parktiskie risinājumi"

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība projekta "Līdzsvars visiem (B4A)" ietvaros ir izdevusi pētījumu "Darba un privātās dzīves līdzsvarošanas parktiskie risinājumi". Pētījuma izstrādē piedalījās arī LBAS dalīborganizācijas. Pētījumā ir aprakstīta gan Latvijas uzņēmumu īstenotā prakse, gan ārvalstu arodbiedrību labās prakses piemēri darba un privātās dzīves līdzsvara praktiskajā piemērošanā, ietverot šis normas Darba koplīgumos.

 

Petijums_Darba un privātās dzīves līdzsvarošanas praktiskie risinājumi.pdf