ES kampaņa «Drošs un veselīgs darbs jebkurā vecumā»

Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja Inese Lāčauniece un speciāliste darba aizsardzības jautājumos 28.oktobrī  piedalījās ES kampaņas «Drošs un veselīgs darbs jebkurā vecumā» ietvaros Valsts darba  inspekcijas un Eiropas Darba drošibas un veselības aizsardzības aģentūras   organizētājā konferencē
.Konferencē  izvērtēja uzņēmumu un organizāciju īstenotos pasākumus strādājošo darbaspēju saglabāšanai un darbinieku spējām atbilstoša darba nodrošināšanu līdz vecumam.
Informācija par labās prakses konkursa rezultātiem darba aizsardzībā «Zelta ķivere» ir pieejami LBAS mājaslapā www.lbas.lv - sadaļā Darba drošība - Aktualitātes.