Informatīvā diena

Nodokļu politika 2016. gadā un turpmākajos gados: diferencētā neapliekamā minimuma piemērošana un sekas
Astra Kaļāne - Finanšu ministrijas Tiešo nodokļu departamenta direktore
Par minimālās obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksu ieviešanu
Airisa Dreimane - Labklājības ministrijas Sociālās apdrošināšanas 
departamenta nozares vecākā eksperte finansēšanas politikas un juridiskajos jautājumos
Valsts ieņēmuma dienesta aktualitātes
Dace Pelēkā - VID ģenerāldirektores vietniece nodokļu jomā
Aktualitātes darba tiesiskajās attiecībās
Karīna Platā- juriste, maģistre personāla vadībā.