Latvijas pašvaldības arodbiedrības Informatīvajā dienā

Latvijas pašvaldības arodbiedrības Informatīvajā  dienā arodbiedrības biedri guva jaunas zināšanas par to,ka

Kolēģu konfliktus vara atrisināt mediācijas ceļā- Lelde Kāpiņa
Sertificēta mediatore, mediatoru izglītības kursu lektore un trenere

Kā reāli organizēt darba aizsardzības izglītošanu pašvaldības iestādes
Koplīgums un darba  aizsardzība- Mārtiņš Pužuls
LBAS konsultants darba aizsardzības jautājumos

Neesi vienaldzīgs-"Turi grožos bīstamās vielas" – aktuāls arī pašvaldības iestādēs
Kā apmācīt darbiniekus drošam darbam ar radošām metodēm- Sandra Zariņa
VDI Darba aizsardzības nodaļas vadītāja

Diskusija un jautājumi par aktuālo darba aizsardzībā un darba tiesībās-Mārtiņš Pužuls
Sandra Zariņa
Kaspars Rācenājs
jurists, konsultants darba tiesisko attiecību jautājumos