LBAS notika seminārs arodorganizāciju pārstāviem "Pieredze nelaimes gadījumu darba izmeklēšanā un reģistrācijā"

Seminārā uzstājās VDI, kompetento institūciju un arodbiedrību speciālisti, kuri dalījās uzkrātā pieredzē. Ziņotāju prezentācijas ir ievietotas LBAS mājaslapā, sadaļā Darba drošība - Konferences , semināri.