LPDA padomes sēde

6.septembrī notika Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrības padomes sēde. Sēdē informēja par valdes darbu, budžeta izpildi,darba aizsardzības kursiem septembrī. LBAS 8.kongresa delegāte būsvaldes priekšsēdētāja Inese Lāčauniece.