Projekta "Cienīgs darbs sociālās jomas darbiniekiem Latvijā"; seminārs “Sociālais dialogs – cienīgs darbs"