Valsts darba inspekcijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības organizētais seminārs "Seniori darbā - izaicinājumi un risinājumi"

11. oktobrī notika Valsts darba inspekcijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības organizētais seminārs "Seniori darbā - izaicinājumi un risinājumi" ES kampaņas "Drošs un veselīgs darbs jebkurā vecumā" ietvaros.
Seminārā piedalījās pārstāvju no - Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas,Rīgas pašvaldības policijas,Ādažu novada domes,Jelgavas novada arodorganizācijām.

Ir sagaidāms, ka līdz 2030. gadam daudzās Eiropas valstīs 30 % no darbaspēka vai pat vēl lielāku daļu no tā veidos darba ņēmēji vecumā no 55 līdz 64gadiem. Drošība un veselība darbā skar ikvienu no mums. Tāpēc ir jācenšas izveidot drošus un veselībai nekaitīgus apstākļus visa darba mūža garumā.
Saistībā ar darbaspēka novecošanu visiem, kas nodarbojas ar darba drošības un veselības aizsardzības (DDVA) pārvaldību, ir jāsaskaras ar dažādām problēmām:
· garāka darba mūža sekas var būt ilgstošāka saskare ar riska faktoriem;
· daudz vairāk darbiniekiem būs hroniskas veselības problēmas un īpašas vajadzības;
· gados vecāki darba ņēmēji varētu būt neaizsargātāki pret dažiem apdraudējumiem;
· ir jāņem vērā lielais arodslimību skaits dažās nozarēs un profesijas, kas saistītas ar smagu fizisku un/vai garīgu slodzi, roku darbu, darbu naktī vai maiņās;
· lielāku nozīmi iegūst invaliditātes novēršana, rehabilitācija un atgriešanās darbā veicināšana;
· sabiedrības līmenī jārisina ar vecumu saistītas diskriminācijas problēma.

LBAS un VDI 11.oktobra prezentācijas skatīt :www.lbas.lv- Darbības virzieni- Darba drošība: konferences, semināri