CIENĪGS DARBS SOCIĀLĀS JOMAS DARBINIEKIEM LATVIJĀ

Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrība kopā ar  Latvijas Pašvaldību savienību (vadošais partneris),Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociācija (KS), Norvēģijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrība (Fagforbundet)  izsak pprojektu "CIENĪGS DARBS SOCIĀLĀS JOMAS DARBINIEKIEM LATVIJĀ".