20.05.2020.

Iebildums pret noteikumu projektu “Noteikumi par speciālajām profesijām, kurās privāto pensiju fondu pensiju plānos norādītais strādājošo pensijas vecums var būt mazāks par 55 gadiem” (VSS-348)

01.04.2020.
Par MK 12.03.2020 rīkojumu Nr.103  “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”