“Sociālais dialogs – cienīgs darbs” 

2022.21. OKTObrī 

19.oktobrī notika projekta "Cienīgs darbs sociālās joma darbiniekiem Latvijā" noslēguma konference.Projekts tika īstenots ar Norvēģijas finanšu instrumenta 2014–2021 programmas “Sociālais dialogs – cienīgs darbs” finansiālu atbalstu.

 

Konferences atklāšanā piedalījās Gints Kaminskis, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis,Ine Måreng, Norvēģijas Karalistes vēstniece Latvijā,  Egils Baldzēns, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs.

 

Par projekta kopskatu,aktualitātēm un rezultātiem dalījās Zane Kaufelde, Latvijas Pašvaldību savienības projekta vaditāja,Inese Lāčauniece, Latvijas

 

Pašvaldību darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja,  Elita Cakule, Norvēģijas Vietējo un reģionālo pašvaldību asociācijas pārstāve.

 

Projekta izstrādātās Rekomendācijas cienīga darba principu īstenošanai sociālajā sektorā Latvijā  prezentēja Sniedze Sproģe, Latvijas Pašvaldību savienības padomniece lauku attīstības jautājumos. (rekomendācijas pielikumā).

 

Konferences dalībnieki noklausījās iedevesmojošu  lekciju "Kā izvairīties no darbinieku "izdegšanas": organizatoriskais, praktiskais, psiholoģiskais un veselības aspekts. Norvēģijas pieredze,"lektore Grethe Holtan, konsultante un koučs, Intuīcijas skolas Norvēģijā dibinātāja  un  Jānis Brūna, Dzīves virsotnes dibinātāja  lekciju  " Zinātniski pierādītas tehnikas prāta asumam, stresa kontrolei un emocionālajam līdzsvaram".

2022.28. Septembrī 

19.oktobrī  projekta "Cienīgs darbs sociālās jomas darbiniekiem Latvijā"noslēguma konference ( darba kārtība pielikumā)

2022.25.jūlijs

2022. gada 1. augustā stāsies spēkā apjomīgi grozījumi Darba likumā , tāpēc aicinām iepazīties ar:


LBAS apkopojumu par svarīgākajām izmaiņām, kas stājas spēkā 01.08.2022.(Grozījumi Darba likumā.pdf)


ar pilnu grozījumu tekstu: 

 

https://likumi.lv/ta/id/333711-grozijumi-darba-likuma

 

LBAS podkāstu ciklā "Vienkārši par sarežģīto" - par aktuālajiem grozījumiem Darba likumā: https://www.youtube.com/watch?v=D3Oy4ON_aJU&t=462s

 

Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrība sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību  21.jūlijā  rīkoja  semināru “Sociālais dialogs – cienīgs darbs” Tumes pagastā, Tukuma novadā

 

 

Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrība sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību  21.jūlijā  rīkoja  semināru “Sociālais dialogs – cienīgs darbs” Tumes pagastā, Tukuma novadā. Seminārā piedalījās pašvaldību darbinieki no Tukuma, Talsu, Dobeles, Dienvidkurzemes un Limbažu novadiem.

 Pasākums tieka īstenots ar Norvēģijas finanšu instrumenta 2014–2021 programmas “Sociālais dialogs – cienīgs darbs” finansiālu atbalstu.

 

  Seminārā pirmajā daļā Karīna Platā, maģistre tiesību zinātnēs un personāla vadībā, informēja par   grozījumiem Darba likumā ,kas stājas spēkā 1.augustā. Grozījumi Darba likumā veikti, lai pilnveidotu darba tiesisko attiecību regulējumu. Darba likumā precizētas un papildinātas normas par mainītiem darba laikiem, par dīkstāvi, par  attālināto darbu, par darbinieku apmācību, koplīguma sarunām, par paskaidrojuma sniegšanas termiņiem, atvaļinājumiem.

            Diskusijā par  amatu atklāto konkursu organizēšanu pašvaldībā izvirzījās divas problēmas. Pirmā-  konkursu nolikumi, cik precīzi tie atspoguļo konkursi norisi, izvērtēšanu ,lēmuma pārsūdzību .Otra problēma - iespēja atrast vislabākos speciālistus. Pašvaldībās bez rezultāta ir amatu konkursi uz vakantajiem kultūras nozares speciālistiem, IT speciālistiem ,būvvaldes darbiniekiem, sociālajiem darbiniekiem.

 

 

2022.11.jūlijs

Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrība sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību  8.jūlijā Jēkabpilī rīkoja semināru “Sociālais dialogs – cienīgs darbs”.

 

Pasākums tika īstenots ar Norvēģijas finanšu instrumenta 2014–2021 programmas “Sociālais dialogs – cienīgs darbs” finansiālu atbalstu.

 

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības jurists Kaspars Rācenājs semināra dalībniekus informēja par grozījumiem Darba likumā, kas ietver  arī atsauces uz ES direktīvām – par darba līgumā norādāmām ziņām, pārbaudes laiku, darba laika organizācijas pielāgojumu, atvaļinājuma aizsardzību.

   

Semināra diskusijā kā galvenās problēmas darba tiesiskajās attiecībās izskanēja – darba apjoma palielināšanās, darbinieku novērtēšana, darba līgumi, piemaksu noteikšana dažādība pašvaldībās.

 

 

 

2022.11.jūlijs

Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrība sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību  rīko semināru “Sociālais dialogs – cienīgs darbs”.

 Pasākums tiek īstenots ar Norvēģijas finanšu instrumenta 2014–2021 programmas “Sociālais dialogs – cienīgs darbs” finansiālu atbalstu.

Seminārs norisināsies  21jūlijā  no plkst.11.00 līdz 14.00 Tumes pagasts, Pasta iela 1A,Tukuma novads.

 

       1.augustā spēkā stājās vairāk nekā 17 grozījumi Darba likumā, lai pilnveidotu darba tiesisko attiecību regulējumu, pārņemot divu jaunāko Eiropas Savienības direktīvu prasības, kā arī papildinātu likumu ar normām, lai izpildītu Satversmes tiesas spriedumu..

 

Savukārt 2022. gada 1. jūlijā stājas spēkā grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, un kopā ar tiem stāsies spēkā Ministru kabineta 2022. gada 26. aprīļa noteikumi «Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas kārtība».

 

 Diskusijā  dalīsimies pieredzē par atklātu amatu konkursu organizēšanu pašvaldībās, ieguvumiem un problēmām.

   Uzaicinām  iepazīties ar semināra programmu (pielikumā).

 

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrību - projekta vadītāju Inesi Lāčaunieci,  tel.29277535, e-pasts: lpda@lbas.lv

 

Dalību seminārā pieteikt  līdz  17.jūlijam.

 

Pieteikties šeit: https://forms.gle/5aZG1TnuUwU2DzMM7

 

 

2022.08.jūlijs

Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrība sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību  rīko semināru “Sociālais dialogs – cienīgs darbs”.

 Pasākums tiek īstenots ar Norvēģijas finanšu instrumenta 2014–2021 programmas “Sociālais dialogs – cienīgs darbs” finansiālu atbalstu.

Seminārs norisināsies  8.jūlijā  no plkst.11.00 līdz 14.00 Jēkabpilī, Rīgas ielā 150A.

 

       1.augustā spēkā stājās vairāk nekā 17 grozījumi Darba likumā, lai pilnveidotu darba tiesisko attiecību regulējumu, pārņemot divu jaunāko Eiropas Savienības direktīvu prasības, kā arī papildinātu likumu ar normām, lai izpildītu Satversmes tiesas spriedumu..

 

  Diskusijā un pieredzes apmaiņā“ Ko un kā mainīt esošajās darba tiesiskajās attiecībās?” diskutēsim par darba devēja un darbinieka lomu dažādu jautājumu risināšanā.

 

   Uzaicinām  iepazīties ar semināra programmu (pielikumā).

 

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrību - projekta vadītāju Inesi Lāčaunieci,  tel.29277535, e-pasts: lpda@lbas.lv

                                                                            

Dalību seminārā pieteikt  līdz 3.jūlijam.

 

Pieteiktie šeit:

https://forms.gle/1nby1zaMLJ562WQE8

 

2022.20.jūnijs

20.jūnijs
Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada programmas “Sociālais dialogs – cienīgs darbs” finansētā projekta “Cienīgs darbs sociālās jomas darbiniekiem Latvijā” ietvaros ir izstrādātas rekomendācijas cienīga darba principu īstenošanai sociālajā sektorā Latvijā..

2022.09.jūnijs

9.jūnijā notika Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrības seminārs “Sociālais dialogs -cienīgs darbs”.

 

Seminārs tika īstenots ar Norvēģijas finanšu instrumenta 2014–2021 programmas “Sociālais dialogs – cienīgs darbs” finansiālu atbalstu.

 

Semināru ievadīja Gintas Gaumalas  Bc Psych, MBA Training Lab izaugsmes trenere ,komunikācijas, klientu apkalpošanas un biznesa personības attīstības jomās lekcija “Komunikācija izpratnes veicināšanai. Solis uz izcilību”. Lektore akcentēja komunikācijas nozīmi savstarpējas un  darba attiecībās, cik būtiska ir viedokļu, vēlmju saskaņošana.

   

Ar ko darbiniekam asociējas jēdziens „cilvēka cienīgs darbs”-  darba tiesību ievērošana, stabilitāte par darbavietas esamību, sociālā vide, savstarpējā cieņa un kontakti ar kolēģiem, nediskriminēšana ne pēc vecuma, ne dzimuma, sociālā statusa, ne pēc dzīvesvietas. Šos aktuālo jautājumu risināja    LPS padomnieces  Sniedze Sproģe lekcijā “Cienīgs darbs. Atziņas un ieteikumi pašvaldību darbiniekiem”.

    

Diskusijā -no diviem monologiem dialogs neveidojas piedalījās Anda Grīnfelde

 

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāja vietniece, kura pastāstīja par arodbiedrības un valdības dialoga nozīmi, uzsverot arodbiedrības devumu šajās sarunās. Ilona Zalāne Jēkabpils novada pašvaldības Atašienes pagasta pārvaldes arodorganizācijas priekšsēdētāja dalījās pieredzē par sarežģīto procesu darba koplīguma  sagatavošanas  sarunām. Ādažu novada pašvaldības arodorganizācijas pārstāves Liene Krūze un Laila Raiskuma  pastāstīja par juridiskajām problēmām darba koplīgumu noslēgšanā Par sociālo dialogu ar savu darba devēju informēja. Raimonds Nitišs ,Rīgas pašvaldības policijas arodorganizācijas priekšsēdētājs

Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrība semināra “Sociālais dialogs-cienīgs darbs ” temati komunikācijas izpratnes veidošana un cienīgs darbs.
 

Bieži novērojam, ka komunikācija par pārmaiņām darbiniekiem organizācijās komunicē vienvirziena formā. Taču, pirms definēt pārmaiņu vēstījumus, kas uzrunā sirdis un prātus, vispirms ir jāuzzina, ko jūt, domā, runā vai dara darbinieki, kuriem šīs pārmaiņas ir jāievieš ikdienas darbā. Savukārt
vadītājiem ir grūti atrast īsto veidu, kā darbiniekiem pajautāt, un galu galā, ko pajautāt, lai saruna būtu produktīva un sniegtu atbildes.

 

Semināra otrajā daļā diskutēsim par to, kā mums sekmējas sociālais dialogs ar darba devēju.
 

Diskusijā piedalīsies mūsu arodbiedrības arodorganizāciju līderi .
 

Sociālais dialogs starp darba devējiem, valsti un arodbiedrībām ir demokrātiskas valsts uzbūves iezīme. Sociālais dialogs ir interešu līdzsvarošanas modelis, kas nodrošina sociālo stabilitāti, tas ir konsultāciju mehānisms, kurā piedalās valdība, darba devēji un arodbiedrības.
 

Seminārs norisināsies 9.jūnijā no plkst.11.00 līdz 14.00 Rīgā
 

Seminārs tiek īstenots ar Norvēģijas finanšu instrumenta 2014–2021 programmas “Sociālais dialogs –
cienīgs darbs” finansiālu atbalstu.

2022.28.marts

Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrība sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību 25.martā  rīkoja semināru “Sociālais dialogs – cienīgs darbs”.

           

Pasākums tika īstenots ar Norvēģijas finanšu instrumenta 2014–2021 programmas “Sociālais dialogs – cienīgs darbs” finansiālu atbalstu.

Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas departamenta konsultante, atlīdzības politikas grupas vadītāja Laila Ruškule informēja par grozījumiem Atlīdzības likumā. Likuma grozījumu ieguvums - labāka pielāgošanās darba tirgus izmaiņām. Ļoti pieprasītām specialitātēm, lai noturētu un piesaistītu kvalificētus darbiniekus, var noteikt palielinātu pamatalgu.

 

Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas departamenta konsultante atlīdzības jautājumos Ineta Artemjeva akcentēja izmaiņas Amatu katalogā. Vienkāršoti apraksti, pielāgojot darba tirgus realitātei, iekļauti aktuālie amati, amatu nosaukumi. Pārskatīti amatu līmeņu vērtējumi, lai nodrošinātu, ka tie atrodas pareizā mēnešalgu grupā.

 

Diskusiju par Atlīdzības likumu un Amatu kataloga ietekmi atlīdzības sistēmas pilnveidošanā pašvaldībās vadīja LPS padomniece Sniedze Sproģe.

Madonas novada pašvaldības izpilddirektors Uģis Fjodorovs norādīja , ka amatu atalgojuma pieauguma skala -  labs pieaugums zemākajam līmenim, izpilddirektoram un vadošajiem amatiem - iesaldēts jau ilgstoši. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Administratīvās pārvaldes vadītāju Inesi Meiju savukārt satrauc jautājums, ka atsevišķiem amatiem jau sasniegts zemākais atlīdzības līmenis (likumā  paredzēts sasniegt tikai 2027.gadā ), kur tālāk augt. Valkas novada pašvaldības personāla nodaļas vadītāja  Arita Ārgale norādīja, ka Valkas novada pašvaldības budžetā no 12 milj. 7,5 milj. sastāda atalgojums. Sanita Frīdmane, Dienvidkurzemes novada pašvaldības personāla daļas vadītāja, uzsvēra darbinieku kvalifikācijas līmeņa paaugstināšanas nepieciešamību. Diskusijā izskanējušās pamatproblēmas rezumēja Sniedze Sproģe: visiem amatiem jāsasniedz cienīgs un taisnīgs atalgojums nevis  pēc 5 gadiem, bet ātrāk un ne zemākais ,bet vismaz vidējais, lai publiskajā pārvaldē nezaudētu labākos darbiniekus; personālpolitikā - Amatu katalogs, atlīdzība, bet reizē ļoti jādomā par visu darbinieku regulārām izglītošanās iespējām! Jālūkojas, lai nevienā jomā darbinieki neizdegtu.

 

Semināra otrajā daļā darba vides stratēģis, Lietus dibinātājs Oļegs Ņikitins dalījās pieredzē par  jaunākajām tendencēm, kā darba vide veicina darbinieku  fizisko un emocionālo veselību.

2022.25.marts

Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrība sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību rīko semināru “Sociālais dialogs – cienīgs darbs”.

           

Pasākums tiek īstenots ar Norvēģijas finanšu instrumenta 2014–2021 programmas “Sociālais dialogs – cienīgs darbs” finansiālu atbalstu.

Amatu katalogs ir valsts un pašvaldību institūciju amatu klasifikācijas sistēmas pamats un atlīdzības sistēmas pamatsastāvdaļa. Amatu katalogam  jākalpo par pamatu amatu klasifikācijas sistēmai un amatu klasificēšanas pašvaldību institūcijās. Seminārā prezentēsim Atlīdzības likuma un jaunā  Amatu kataloga ietekmi atlīdzības sistēmas pilnveidošanā pašvaldībās. Diskutēsim ar pašvaldību personāla vadības speciālistiem  par praktisko darbu  ar Amatu katalogu.

 

Semināra otrajā daļā ieskats jaunākajās tendencēs, kā darba vide veicina darbinieku  fizisko un emocionālo veselību.

 

Ikviena darbinieka ikdienā ir svarīgi, kāda ir viņa apkārtējā darba vide. No tās lielā mērā ir atkarīgs tas, cik labi konkrētajā darba vietā viņš jūtas un cik produktīvi strādā. Darba vide ir būtiska, jo darbā parasti cilvēks pavada aptuveni trešo daļu diennakts. Tas nozīmē – aptuveni trešo daļu savas dzīves! Ja darba vide būs drūma, garlaicīga vai vienmuļa, tas lielā mērā ietekmēs ikvienu no strādājošajiem un viņa darba kvalitāti. Veseli un laimīgi cilvēki būs daudz produktīvāki.

 

Seminārs norisināsies  25.martā no plkst.11.00 līdz 13.30 tiešsaistē.

 

Seminārs būs skatāms LPS vietnes www.lps.lv sadaļā “Tiešraides,videoarhīvs-Tiešraide” vai atverot šo saiti:

https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/786-25-marta-plkst-1100-seminars-socialais-dialogs-cienigs-darbs

 

Jautājumus semināra laikā lūgums sūtīt uz e-pasta adresi tiesraide@lps.lv

 

Uzaicinām  iepazīties ar semināra programmu (pielikumā).

 

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrīb- projekta vadītāju Inesi Lāčaunieci,  tel.29277535, e-pasts: lpda@lbas.lv

2021.29.novembris 

29.novembris
26.novembrī  notika Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrības seminārs “Sociālais dialogs – cienīgs darbs”.


Seminārs tika īstenots ar Norvēģijas finanšu instrumenta 2014–2021 programmas “Sociālais dialogs – cienīgs darbs” finansiālu atbalstu.


Par psiholoģiskajiem kontraktiem un pārmaiņām darba vidē seminārā aicināja palūkoties Līga Bērziņa, Uzvediba.lv vadītāja, kā tas ietekmē savstarpējās attiecības un mikroklimatu darba vietā, par jautājumiem noslēdzot psiholoģiskos kontraktus, kā varam mainīt un uzlabot to.


Zvērināta advokāte Gita Oškāja savā prezentācijā akcentēja darba tiesības ārkārtējās situācijas laikā, darba līguma grozīšanu, par darba līguma uzteikumu, atstādināšana un darba tiesisko attiecību izbeigšanu.


Semināra otrajā daļā notika paneļdiskusija. Paneļdiskusijas vadītāja Sniedze Sproģe  sākumā analizēja darba organizāciju pašvaldības pēc ATR, vai sociālais dialogs palīdz pēcreformas laikā un vai pašvaldībās visās jomās ir cienīgs darbs.


Par darba tiesībām un sociālo dialogu no praktiskās puses runāja   Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrības  arodorganizāciju priekšsēdētājas Īrisa Uldriķe, Ilesa Abarri un Ina Kripševica.


Par  sociālo dialogu, darba devēju rīcību un pašreizējo situāciju pieredzē dalījās Jēkabpils novada izpilddirektors Guntars Gogulis.

2021.26.novembris 

Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrība sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību  rīko semināru “Sociālais dialogs – cienīgs darbs”.

Pasākums tiek īstenots ar Norvēģijas finanšu instrumenta 2014–2021 programmas “Sociālais dialogs – cienīgs darbs” finansiālu atbalstu.

 

Darbs ir noteiktu uzdevumu veikšana. Tā ir mērķtiecīga darbība, kurā cilvēks realizē savu potenciālu, pašapliecinās, attīsta savas spējas, raksturu un gribu. Tas ir attiecību veids, kurā dominē formālās attiecības - noteikts lomu sadalījums, skaidri pienākumi, un tajās ir maz emociju. Turpretī personīgas attiecības ir tieši pretējas - emocionālas, pienākumu sadalījums mainās atkarībā no situācijas, noskaņojuma. Lai gan darbs ir formālas attiecības, pašā darba vietā ļoti bieži veidojas arī personīgas attiecības, jo darbā mēs pavadām lielāko dienas daļu. Personīgās attiecības, mikroklimats var kļūt par noteicošu faktoru darbavietas izvēlē.

Par psiholoģiskajiem kontraktiem un pārmaiņām darba vidē seminārā aicinās palūkoties Līga Bērziņa, Uzvediba.lv vadītāja, biedrības Latvijas Autisma apvienība vadītāja.

Semināra otrajā daļā notiks paneļdiskusija, kuras mērķis ir analizēt jautājumus par darba tiesiskajām attiecībām pašvaldībās, kā tiek organizēta darbinieku novērtēšana, grozījumi darba līgumos, darba līguma uzteikums.

Paneļdiskusijā piedalīsies  pašvaldību darbinieki  - praktiķi, juristi, personāla speciālisti.

 

Seminārs norisināsies  26.novembrī no plkst.11.00 līdz 14.00  tiešsaistē.

 

Seminārs būs skatāms LPS vietnes www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs-Tiešraide“ Vai atverot šo saiti: 

https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/648-26-novembri-plkst-1100-seminars-socialais-dialogs-cienigs-darbs

 

Jautājumus semināra laikā lūgums sūtīt uz e-pasta adresi tiesraide@lps.lv

 

<== Uzaicinām  iepazīties ar semināra programmu (pielikumā).

 

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrību - projekta vadītāju Inesi Lāčaunieci, 

tel.29277535,

e-pasts: lpda@lbas.lv

2021.7. oktobris

Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrības

AICINĀJUMS LATVIJAS PAŠVALDĪBĀM

 

7. oktobris ir starptautiskā Cienīga darba diena, tādēļ Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrība  aicina visas Latvijas pašvaldības – ar sociālā dialoga palīdzību vairosim valsts ekonomisko  drošību!

 

Administratīvi teritoriālā reforma Latvijā ir savā sākuma stadijā. Tai ir savi ieguvumi, bet vēl aizvien ir daudz jautājumu, - kādas pārmaiņas mūs gaida un kā tās ietekmēs pašvaldību darbiniekus?

 

Īpaši svarīgi šajā laikā ir, lai pašvaldību struktūrvienību un iestāžu reorganizācija noritētu tiesiski un pamatoti, taču diemžēl ne visur tā notiek. Ne visās apvienotajās pašvaldībās ieklausās speciālistos, ir neskaidri darbinieku novērtēšanas mehānismi un amatu konkursi.

 

Neatņemama demokrātiskas sabiedrības sastāvdaļa ir sociālais dialogs, kas sevī ietver darbinieku iesaisti pašvaldības lēmumu  apspriešanā un pieņemšanā. Sociālais dialogs nozīmē arī darbinieku informēšanu un konsultēšanu, un darbinieku pārstāvis sociālajā dialogā  ir arodbiedrība. Savukārt arodbiedrības ekskluzīvās tiesības ir slēgt darba koplīgumu.

 

Apvienotajās pašvaldībās darba samaksa, sociālās garantijas un pieeja darba aizsardzībai ir atšķirīga. Lai arī ir ļoti pozitīvi piemēri, daudzviet darbinieki jūtas nedroši, jo ir risks, ka viņiem tiks samazināta darba  samaksa un sociālās garantijas. Tādēļ, lai nodrošinātu līdzsvaru darba tiesisko attiecību vidē, padarītu to prognozējamu un nodrošinātu sociālo mieru, aicinām jaunu Darba samaksas un sociālo garantiju nolikumu pieņemšanā iesaistīt arodbiedrības.

 

Aicinām iedvesmoties un pārņemt labāko praksi no apvienotajām pašvaldībām! Aicinām pieņemt jaunus darba koplīgumus, jo tie palīdz nodrošināt skaidras darba tiesiskās attiecības, un ieguvēji ir visi!

 

Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrība

Priekšsēdētāja Inese Lāčauniece

 

2021.27. septembris

Šobrīd Latvijā īstenotā  administratīvi teritoriālā reforma ir sākuma procesā. Ar kādām pārmaiņām saskarsimies, un kā tās ietekmēs pašvaldību darbiniekus.

 

Lai diskutētu par instrumentiem, kuri var palīdzēt pašvaldību darbiniekiem, Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrība sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību 24.septembrī rīkoja  semināru “Sociālais dialogs – cienīgs darbs”.


Seminārā tika aplūkoti faktori ,kas  būtiski ietekmē darba tiesiskās attiecības,  savstarpējo komunikāciju ,darba vidi kopumā.
Seminārā dr.phil., starppersonu komunikācijas eksperts Edmunds Apsolons akcentēja, cik svarīga ir konstruktīva komunikācija, kā sarunāties, saprasties un sadarboties.


Kaspars Rācenājs Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības jurists, darba tiesību konsultants iepazīstināja ar  aktuālo darba tiesībās.


Par darbinieku un darba devēju attiecībām  pašvaldībās pārmaiņu procesā runāja Sniedze Sproģe, Latvijas pašvaldību savienības padomniece


Pasākums īstenots ar Norvēģijas finanšu instrumenta 2014–2021 programmas “Sociālais dialogs – cienīgs darbs” finansiālu atbalstu.

<==Semināra prezentācijas pielikumā.

 

2021.24. septembris

Seminārs būs skatāms LPS vietnes www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs-Tiešraide“ 

 

Vai atverot šo saiti: 

https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/648-24-septembri-plkst-1000-seminars-socialais-dialogs-cienigs-darbs

2021.24. septembris

 

Šobrīd Latvijā īstenotā  administratīvi teritoriālā reforma ir sākuma procesā. Ar kādām pārmaiņām saskarsimies,  un kā tās ietekmēs pašvaldību darbiniekus.

 

Sociālais dialogs var novērst konfliktus un radīt sociālo mieru. Sociālais dialogs ir sarunu process, kurā uz līdzvērtīgiem pamatiem piedalās sociālie partneri – darba devēji un darba ņēmēji jeb darbinieki.

 

Jaunajā reformā aktualizējas jautājumi darba tiesiskajās attiecībās , iespējami juridiski strīdi saistībā ar darbinieku neobjektīvu  novērtēšanu pirms darbinieku pārņemšanas jaunajā pašvaldībā vai darbinieku atlaišana netika precīzi noteikta. Tāpat  aktualizējas sociālās garantijas darbiniekiem un jaunu darba koplīgumu pieņemšana.

 

Darbiniekiem un darba devējiem jāspēj  pielāgoties dažādiem apstākļiem un sarunu partneriem, lai sasniegtu vēlamo rezultātu. Kā izvairīties no  konflikta un panākt  mierpilnu izlīgumu?

 

Tiks aplūkoti arī citi faktori ,kas  būtiski ietekmē darba tiesiskās attiecības,  savstarpējo komunikāciju ,darba vidi kopumā.

 

Lai diskutētu par instrumentiem, kuri var palīdzēt pašvaldību darbiniekiem, Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrība sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību  rīko semināru “Sociālais dialogs – cienīgs darbs”. Pasākums tiek īstenots ar Norvēģijas finanšu instrumenta 2014–2021 programmas “Sociālais dialogs – cienīgs darbs” finansiālu atbalstu.

 

Semināra moto “Par cieņu, ieklausīšanos un dialogu “.

 

Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem būs iespējams saņemt Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrības organizētajā seminārā.

 

Seminārs norisināsies  24.septembrī no plkst.10.00 līdz 13.30  tiešsaistē.

 

Seminārs būs skatāms LPS vietnes www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Tiešraide” vai atverot šo saiti: https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/648-24-septembri-plkst-1000-seminars-socialais-dialogs-cienigs-darbs

 

Jautājumus semināra laikā lūgums sūtīt uz e-pasta adresi tiesraide@lps.lv

 

<==Uzaicinām  iepazīties ar semināra programmu (pielikumā).

 

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrību - projekta vadītāju Inesi Lāčaunieci,  tel.29277535, e-pasts: lpda@lbas.lv

 

 

2021.7. aprīlis

Latvijas Pašvaldību savienība, Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrība realizē projekta “Cienīgs darbs sociālās jomas darbiniekiem Latvijā”.

Viena no projekta aktivitātēm ir sociālais dialogs starp darba devēju un arodbiedrību.

 

Sociālā dialoga viens no mērķiem ir Darba koplīguma noslēgšana. Izmantojot projektā dotās iespējas, Jaunpils novada domes arodorganizācija un tās  priekšsēdētāja Vija Rasa sagatavoja Darba koplīguma projektu. Notika saskaņošanas process ar darba devēju Jaunpils novada domes priekšsēdētāju Ligitu Ginteri.

 

Kopīgā darba rezultātā tika parakstīts Darba koplīgums, kas nodrošinās darbinieku sociālās garantijas, uzlabos darba  vidi un veicinās darba devēja un arodbiedrības savstarpējo sadarbību.

 

 

 

<==Darba koplīgumu paraksta Jaunpils novada domes priekšsēdētāja Ligita Gintere un Jaunpils novada domes arodorganizācijas priekšsēdētāja Vija Rasa.

2020.17. septembris

Projekta "Cienīgs darbs sociālās jomas darbiniekiem Latvijas"
Seminārs “Sociālais dialogs – cienīgs darbs”

 

2020.gada 17.septembrī, plkst.10.00

 

Veidenbauma iela 2,viesnīca “Tigra”, Priekuļos, Priekuļu novadā

 

Darba kārtība(pielikumā).

Projekta "Cienīgs darbs sociālās jomas darbiniekiem Latvijā" semināra  “Sociālais dialogs – cienīgs darbs” Priekuļu novadā, Priekuļos ,piedalījās  pašvaldību darbinieki  un darba devēji   no Vidzemes pašvaldībām.

Semināra dalībnieki noklausījās  iekšējās komunikācijas ekspertes Ievas Zaumanes lekciju par iekšējo komunikāciju kā atslēgu sadarbībai un iesaistei.
 

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības konsultants darba aizsardzības jautājumos Mārtiņš Pužuls informēja par darba aizsardzības jautājumiem, aizsardzības līdzekļiem COVID- 19 pandēmijā. M.Pužuls akcentēja, kādi  darba aizsardzības pasākumi jānodrošina attālināti strādājošiem darbiniekiem.
 

Darba koplīguma  tiesisko regulējumu Darba likumā un Atlīdzības likumā prezentēja Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības jurists Kaspars Rācenājs.

 

 

2020.11. jūnijs

 

 

Latvijas Pašvaldību savienība aicina piedalīties vebinārā 

 

“Starpinstitūciju sadarbība sociālajā jomā Latvijā un Norvēģijā – labā prakse un inovatīvi risinājumi ikdienā un krīzes situācijā”

 

kas notiks 11. jūnijā 

plkst. 13.00-15.30

 

Vebināra mērķis ir praktiskās pieredzes un informācijas apmaiņa par startinstitūciju sadarbību, risinot sociālās jomas aktuālos jautājumus Latvijas un Norvēģijas pašvaldībās. Par aprūpētās dzīvesvietas pakalpojumu senioriem Rīgā stāstīs Rīgas domes Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes priekšnieks, departamenta direktora vietnieks Mārtiņš Moors. Tukuma novada Sociālā dienesta direktore Ina Balgalve dalīsies pieredzē, kā tiek risinātas vardarbības ģimenēs situācijas Tukuma novadā. Savukārt Saldus novada Sociālā dienesta direktore Ina Behmane iepazīstinās ar bērnu tiesību aizsardzības darba pieredzi Saldus novadā. Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociācijas (KS) vecākā padomniece Hanne Ingerslev raksturos, kā globālās pandēmijas izraisītā ārkārtas situācija ir ietekmējusi sociāli neaizsargātās ģimenes Norvēģijā un kā tiek organizēta palīdzība tām. Kjell Arne Lie sniegs ieskatu, kā Hortenas pašvaldība organizēja darbu ar sociāli neaizsargātiem bērniem koronavīrusa krīzes laikā savā pašvaldībā.

 

Vebināra darba kārtība pievienota pielikumā - programma 11.06.2020_ LV.pdf

 

Vebinārs notiks ZOOM platformā. Saite tiks izsūtīta reģistrētajiem dalībniekiem. 

 

Aicinām reģistrēties dalībai seminārā līdz 10. jūnijam.

 

Reģistrācijas anketa ŠEIT

 

Vebināra darba valodas – latviešu un angļu, sinhronā tulkošana nodrošināta.

 

Vebinārs notiek projekta “Cienīgs darbs sociālās jomas darbiniekiem Latvijā” ietvaros. Projekts tiek īstenots ar Norvēģijas finanšu instrumenta 2014-2021 programmas “Sociālais dialogs – cienīgs darbs” finansiālu atbalstu.

 

 

2020.23. aprīlis

Notiks projekta “Cienīgs  darbs sociālās jomas darbiniekiem Latvijā” atklāšanas VIDEOKONFERENCE

 

Šī gada 23.aprīlī, plkst. 11.00, Latvijas pašvaldību savienībā (LPS) notiks projekta “Cienīgs  darbs sociālās jomas darbiniekiem Latvijā” atklāšanas videokonference, kas norisināsies latviešu un angļu valodā.

Pasākuma programma skatāma Videokonferences_programma.docx    vai ŠEIT.

 

Videokonferenci ikviens interesents aicināts vērot tiešraidē  ŠEIT vai LPS vietnes sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs”,

kā arī YouTube kanālā ŠEIT.  Tiešraides laikā būs iespēja uzdot jautājumus, sūtot tos uz e-pasta adresi tiesraide@lps.lv

 

Videokonferences laikā projekta atklāšanas uzrunu teikts Norvēģijas vēstnieks Latvijā Kristians Ēdegors, LPS priekšsēdis Gints Kaminskis un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs Egils Baldzēns.

 

Videokonferences laikā tās dalībnieki dalīsies sociālā dialoga pieredzē Norvēģijā, Latvijā un Eiropā, stiprinot sadarbību un uzticību starp dialoga partneriem, lai tas sniegtu praktiskus ieguvumus gan darba devējiem, gan darbiniekiem.

 

Projekta mērķis ir veicināt cienīga darba principu ieviešanu sociālajā jomā, lai efektīvi uzlabotu darba vidi Latvijā, īstenojot sociālo dialogu. Projektu īsteno ar Norvēģijas finanšu instrumenta 2014-2021 programmas “Sociālais dialogs – cienīgs darbs” finansiālu atbalstu, tā norise būs 2 gadus.

 

Projektā realizē četri partneri – Latvijas Pašvaldību savienība kā vadošais partneris, Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrība, Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociācija (KS) un Norvēģijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrība (Fagforbundet).


23.aprīlī notika projekta “Cienīgs  darbs sociālās jomas darbiniekiem Latvijā” atklāšanas videokonference .
Videokonferences ieraksts  -  ŠEIT

 

2020.01. aprīlis

CIENĪGS DARBS SOCIĀLĀS JOMAS DARBINIEKIEM LATVIJĀ

 

Projekta mērķis – veicināt cienīga darba principu īstenošanu sociālā jomas darbinieku darba vides uzlabošanai Latvijā, izmantojot sociālo dialogu šī mērķa sasniegšanai

 

Projekta partneri: Latvijas Pašvaldību savienība (vadošais partneris), Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrība, Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociācija (KS), Norvēģijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrība (Fagforbundet)

 

Projekta ieviešana: 01.04.2020.-31.03.2022.

 

Projekta aktivitātes:

  • Reģionālie semināri un individuālās konsultācijas ar pašvaldībām, lai veicinātu sociālo dialogu starp darba devējiem un arodbiedrībām;
  • Diskusiju un profesionālie mācību semināri pašvaldību politiķiem un sociālo dienestu vadītājiem un speciālistiem;
  • Rekomendāciju izstrāde cienīga darba principu īstenošanai sociālajā sektorā Latvijā.

 

Projekts tiek īstenots ar Norvēģijas finanšu instrumenta 2014-2021 programmas “Sociālais dialogs – cienīgs darbs” finansiālu atbalstu