Informatīvā diena

3.aprīlī notika Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrības informatīvā diena.

 

Arodbiedrības biedrus informēja:
- par grozījumiem Darba likumā-Karīna Platā , juriste, maģistre personāla vadībā,
- par dažādu likumu normām ,kas ietekmē ienākuma nodokļa un  algas nodokļa piemērošanu 2019.gadā- Astra Kaļāne
  Finanšu ministrijas Tiešo nodokļu departamenta direktore,
- par Vispārīgās datu aizsardzības regulas  ietekmi uz darba attiecībām-Andis Burkevics zvērināts advokāts,
- par administratīvi teritoriālo reformu- VaRAM  ministra padomnieks Madars Lasmanis.