Jaunākās aktualitātes Dzimumu līdztiesības jomā.

Aicinu iepazīties ar septembra Aktualitātēm dzimumu līdztiesības jomā:

AKTUALITTES_09.2018.pdf