Konferencē “ĀRKĀRTAS SITUĀCIJA? RĪKOJIES ATBILDĪGI!”

1. novembrī  Valsts darba inspekcija organizējā  darba aizsardzības labās prakses balvas “Zelta ķivere”  konferencē “ĀRKĀRTAS SITUĀCIJA? RĪKOJIES ATBILDĪGI!” piedalījās Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrības pārstāve Latvijas Brīvo arodbdrību savienības Darba aizsardzības komisijā Ina Vagare.

Uzstājās ar prezentācijām 17 balvas pretendenti, kas aptvēra plašu nozaru loku – tirdzniecību, enerģētiku, iestādes u.c,

Prezentācijas ir ievietotas mājaslapā www.stradavesels.lv – sadaļā Kalendārs – 1.novembris – Prezentācijas – Atvērt.