LBAS arodbiedrību biedru priekšrocība – iespēja izmantot krājaizdevu sabiedrību pakalpojumus

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) sastāvā esošo arodbiedrību biedriem ir lieliska iespēja un priekšrocība – izmantot krājaizdevu sabiedrību pakalpojumus. Vairākām LBAS dalīborganizācijām ir savas krājaizdevu sabiedrības: Latvijas Tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrības KKS "Jūrnieku forums", Kooperatīvā sabiedrība "Skolu krājaizdevu sabiedrība", Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība, Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "LAKRS KS". 

Turklāt pirms dažām dienām Latvijas lielākā un vecākā krājaizdevu sabiedrība Dzelzceļnieks KS ir mainījusi nosaukumu un kļuvusi par Latvijas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrību (LAKS). Tā dod iespēju arodbiedrību biedriem no 16 LBAS dalīborganizācijām kļūt par LAKS biedriem un izmantot LAKS sniegtos pakalpojumus:
-           Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības;
-           Latvijas arodbiedrības "Enerģija";
-           Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības;
-           Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrības;
-           Latvijas Ceļu darbinieku arodbiedrības;
-           Latvijas Lauksaimniecības un pārtikas nozaru arodu biedrības;
-           Latvijas Meža nozares arodbiedrības; 
-           Latvijas Aviācijas darbinieku arodbiedrību federācijas;
-           Latvijas Ārstniecības un aprūpes darbinieku arodbiedrības;
-           Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrības;
-           Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācijas;
-           Latvijas Industriālo nozaru arodbiedrības;
-           Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrības;
-           Latvijas Tirdzniecības darbinieku arodbiedrības;
-           Latvijas Ūdenstransporta darbinieku federatīvās arodbiedrības;
-           Latvijas Valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un finanšu darbinieku arodbiedrības.

Dzelzceļnieks KS ir dibināta 1995. gadā kā Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības biedru krājaizdevu sabiedrība, bet kopš 2009. gada par krājaizdevu sabiedrības biedriem var kļūt arī citu LBAS ietilpstošo dalīborganizāciju biedri. 2019. gada martā krājaizdevu sabiedrība Dzelzceļnieks KS mainīja nosaukumu, kļūstot par  Latvijas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrību (LAKS).

“Esam vecākā un pēc biedru skaita lielākā krājaizdevu sabiedrība Latvijā, kas finanšu pakalpojumus sniedz arodbiedrības biedriem no 16 LBAS dalīborganizācijām. Paplašinoties biedru lokam, savu darbību turpināsim ar jaunu nosaukumu, piedāvājot arodbiedrību biedriem drošus un izdevīgus finanšu pakalpojumus,” stāsta LAKS valdes priekšsēdētāja Olga Kazačkova. 

Krājaizdevu sabiedrība ir finanšu kooperatīvs, kas saviem biedriem sniedz finanšu pakalpojumus un veic operācijas līdzīgi kā komercbanka. Galvenā atšķirība – krājaizdevu sabiedrības klienti ir to īpašnieki, līdz ar to pakalpojumu sniedzēju un pakalpojumu ņēmēju attiecības ir citā līmenī. Tas attiecas gan uz zināšanām par saviem biedriem – pakalpojumu saņēmējiem, gan arī uz pakalpojumu cenu un elastību.
Krājaizdevu sabiedrības saviem biedriem piedāvā kredītu, noguldījumu, maksājumu pakalpojumus, kā arī izdevīgus nosacījumus pie partneru apdrošināšanas kompānijām. 
LBAS arodorganizāciju krājaizdevu sabiedrību kontakti:

Latvijas tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrību KKS "Jūrnieku forums"

Tālrunis 67389300, 67389302
WhatsApp/Viber 26530023
E-pasts jurfor@jurfor.lv
Skype jurfor.info
Twitter @jurniekuforums
Mājas lapa www.jurfor.lv

Kooperatīvā sabiedrība "Skolu krājaizdevu sabiedrība"

Tālrunis 27897783, 27897784
E-pasts skolu.ks@lizda.lv
Twitter @lizda_lv
Mājas lapa www.lizda.lv

Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "LAKRS KS"

Tālrunis 26391408
E-pasts kkslakrs@lakrs.lv
Mājas lapa www.lakrs.lv

Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
 

Tālrunis 67847306
E-pasts lvsadaks@lattur.lv
Mājas lapa www.lvsada.lv

Latvijas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrība

Tālrunis 67232211, 67704072, 28231919
E-pasts info@laks.lv
Mājas lapa www.laks.lv