LBAS notika ikgadējā Starptautiskā darba aizsardzības dienai veltītā konference

26. aprīlī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībā (LBAS) notika ikgadējā Starptautiskā  darba aizsardzības dienai veltītā konference.Starptautiskā Darba organizācija ir noteikusi šīs dienas devīzi: Jauniešu drošība un veselība darbā".Konfrencē darba aizsardzības aktivitātes un problēmas aktualizēja Valsts darba inspekcijas,RSU Darba vides un veselības institūta,AS Rīgas piena kombināts,AS Latvenergo,LBAS briroja un dalīborganizāciju pārstāvji. 
Konfrencē piedalījās priekšsēdētāja I.Lāčauniece,atbildīgā par darba aizsardzības jautājumiem I.Vagare, Valkas novada pašvaldības,Jelgavas novada
pašvaldības,Rīgas pilsētas pašvaldības policijas,Jaunpils novada pašvaldības arodorganizāciju pārstāvji.