LBAS organizētajā seminārā “LVS ISO 45001:2018”

Latvijas Pašvaldību  darbinieku arodbiedrības arodorganizāciju  uzticības personas un atbildīgās personas par darba aizsardzību  piedalījās LBAS  organizētajā seminārā  “LVS ISO 45001:2018”: ko darīt arodbiedrībām?”.Par ISO 45001:2018- arodbiedrības un darba drošības sistēmas standartu izdota Rokasgrāmata arodbiedrībām "ISO 45001 — Jaunā veselības un drošības standarta piemērošana darbavietā.".

 

ETUC_rgr_lv.pdf