LBAS Starptautiskā darba aizsardzības diena

LBAS Starptautiskā darba aizsardzības dienas konferencē piedalījās valdes priekšsēdētāja Inese Lāčauniece, Ina Vagare – atbildīgā par darba aizsardzības jautājumiem, kā arī pārstāvji no Jaunpils, Priekuļu, Ādažu un Rīgas pašvaldības policijas arodorganizācijām.

Konferences tēmas:

Eiropas Savienības  arodbiedrību aktuālie jautājumi
Ziedonis Antapsons
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības  eksperts darba aizsardzības jautājumos

Aktīvās novecošanās stratēģija ilgākam un labākam darba mūžam
Imants Lipskis
Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departaments direktors

Darba aizsardzības situācija valstī, 2016. gada ieceres un izaicinājumi
Renārs Lūsis
Valsts darba inspekcijas direktors

Arodveselības jaunie izaicinājumi. Stresa izraisītās arodslimības. Gados vecāku darbinieku veselības indikācijas
Ivars Vanadziņš
Darba vides un veselības institūta direktors

Dagmāra Pandere
Veselības un darba ekspertīzes ārstu valsts komisija Rīgas apvienotās nodaļas vadītāja Invalīdu rehabilitācijas iespējas.

Liene Saukuma
Sociālās integrācijas valsts aģentūras Rehabilitācijas nodaļas vadītāja

Tēmu prezentācijas LBAS mājas lapā: www.lbas.lv –sadaļā darbības virzieni-darba drošība