Projekts“Cienīgs darbs sociālās jomas darbiniekiem Latvijā”

Latvijas Pašvaldību savienība, Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrība realizē projekta “Cienīgs darbs sociālās jomas darbiniekiem Latvijā”. Viena no projekta aktivitātēm ir sociālais dialogs starp darba devēju un arodbiedrību.

 

Sociālā dialoga viens no mērķiem ir Darba koplīguma noslēgšana. Izmantojot projektā dotās iespējas, Jaunpils novada domes arodorganizācija un tās  priekšsēdētāja Vija Rasa sagatavoja Darba koplīguma projektu. Notika saskaņošanas process ar darba devēju Jaunpils novada domes priekšsēdētāju Ligitu Ginteri.

Kopīgā darba rezultātā tika parakstīts Darba koplīgums, kas nodrošinās darbinieku sociālās garantijas, uzlabos darba  vidi un veicinās darba devēja un arodbiedrības savstarpējo sadarbību.

Darba koplīgumu paraksta Jaunpils novada domes priekšsēdētāja Ligita Gintere un Jaunpils novada domes arodorganizācijas priekšsēdētāja Vija Rasa.