Sabiedrībai būtiskākie tiesību akti, kas stājās spēkā 2017.gada 1.janvarī