Starptautiskajai darba aizsardzības dienai veltītajā konferencē

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) Starptautiskajai darba aizsardzības dienai  veltītajā konferencē piedalījās Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrības arodorganizāciju priekšsēdētāji,uzticības personas un darba aizsardzības speciālisti no Valkas,Jelgavas novada,Atašienas,Talsiem,Jaunpils,Rīgas pašvaldības policijas,Rīgas Ziemeļu rajona izpilddirekocijas .Konferencē apsprieda aktuālus darba aizsardzības jautājumus:
Darba aizsardzība Latvijā – vakar, šodien, rīt -Renārs LūsisValsts darba inspekcijas direktors,
Aktualitātes darba aizsardzības normatīvajā regulējumā-Māra Vīksne ,Labklājības ministrijas Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta vecākā eksperte,
Jaunākās arodslimības-Jeļena Reste,RSU DVV I pētniece,
Arodbiedrību pieredze darba aizsardzībā jaunajos darbos-Ziedonis Antapsons, LBAS eksperts DA jautājumos,
Jaunie un prognozējamie darba vides riski ekspertu skatījumā – bīstamība, sekas un iespējas tos ietekmēt-Ivars Vanadziņš, Dr.med.,RSU Darba drošības un vides veselības institūta direktors
Obligātās veselības pārbaudes, ko vēlamies pilnveidot-Laima Beroza,Latvijas darba devēju konfederācijas darba aizsardzības konsultante,
Darba vides riski  teledarbā (attālinātā darbā)-Guntis Kalnietis,SIA Zerorisk Valdes loceklis

Ar Konferences prezentācijas materiāliem var iepazīties LBAS mājas lapā- www.lbas.lv,sadaļā- darba drošība-konferences,semināri