7. oktobris ir starptautiskā Cienīga darba diena. Aicinājums Latvijas pašvaldībām

Rīgā

04.10.2021.

 

Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrības

AICINĀJUMS LATVIJAS PAŠVALDĪBĀM

 

7. oktobris ir starptautiskā Cienīga darba diena, tādēļ Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrība  aicina visas Latvijas pašvaldības – ar sociālā dialoga palīdzību vairosim valsts ekonomisko  drošību!

Administratīvi teritoriālā reforma Latvijā ir savā sākuma stadijā. Tai ir savi ieguvumi, bet vēl aizvien ir daudz jautājumu, - kādas pārmaiņas mūs gaida un kā tās ietekmēs pašvaldību darbiniekus?

 

Īpaši svarīgi šajā laikā ir, lai pašvaldību struktūrvienību un iestāžu reorganizācija noritētu tiesiski un pamatoti, taču diemžēl ne visur tā notiek. Ne visās apvienotajās pašvaldībās ieklausās speciālistos, ir neskaidri darbinieku novērtēšanas mehānismi un amatu konkursi.

 

Neatņemama demokrātiskas sabiedrības sastāvdaļa ir sociālais dialogs, kas sevī ietver darbinieku iesaisti pašvaldības lēmumu  apspriešanā un pieņemšanā. Sociālais dialogs nozīmē arī darbinieku informēšanu un konsultēšanu, un darbinieku pārstāvis sociālajā dialogā  ir arodbiedrība. Savukārt arodbiedrības ekskluzīvās tiesības ir slēgt darba koplīgumu.

 

Apvienotajās pašvaldībās darba samaksa, sociālās garantijas un pieeja darba aizsardzībai ir atšķirīga. Lai arī ir ļoti pozitīvi piemēri, daudzviet darbinieki jūtas nedroši, jo ir risks, ka viņiem tiks samazināta darba  samaksa un sociālās garantijas. Tādēļ, lai nodrošinātu līdzsvaru darba tiesisko attiecību vidē, padarītu to prognozējamu un nodrošinātu sociālo mieru, aicinām jaunu Darba samaksas un sociālo garantiju nolikumu pieņemšanā iesaistīt arodbiedrības.

 

Aicinām iedvesmoties un pārņemt labāko praksi no apvienotajām pašvaldībām! Aicinām pieņemt jaunus darba koplīgumus, jo tie palīdz nodrošināt skaidras darba tiesiskās attiecības, un ieguvēji ir visi!

 

Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrība

Priekšsēdētāja Inese Lāčauniece