Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrības seminārs “Sociālais dialogs – cienīgs darbs”

26.novembrī  notika Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrības seminārs “Sociālais dialogs – cienīgs darbs”.


Seminārs tika īstenots ar Norvēģijas finanšu instrumenta 2014–2021 programmas “Sociālais dialogs – cienīgs darbs” finansiālu atbalstu.


Par psiholoģiskajiem kontraktiem un pārmaiņām darba vidē seminārā aicināja palūkoties Līga Bērziņa, Uzvediba.lv vadītāja, kā tas ietekmē savstarpējās attiecības un mikroklimatu darba vietā, par jautājumiem noslēdzot psiholoģiskos kontraktus, kā varam mainīt un uzlabot to.


Zvērināta advokāte Gita Oškāja savā prezentācijā akcentēja darba tiesības ārkārtējās situācijas laikā, darba līguma grozīšanu, par darba līguma uzteikumu, atstādināšana un darba tiesisko attiecību izbeigšanu.


Semināra otrajā daļā notika paneļdiskusija. Paneļdiskusijas vadītāja Sniedze Sproģe  sākumā analizēja darba organizāciju pašvaldības pēc ATR, vai sociālais dialogs palīdz pēcreformas laikā un vai pašvaldībās visās jomās ir cienīgs darbs.


Par darba tiesībām un sociālo dialogu no praktiskās puses runāja   Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrības  arodorganizāciju priekšsēdētājas Īrisa Uldriķe, Ilesa
Abarri un Ina Kripševica.


Par  sociālo dialogu, darba devēju rīcību un pašreizējo situāciju pieredzē dalījās Jēkabpils novada izpilddirektors Guntars Gogulis.