Seminārs Jēkabpilī

Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrība sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību  rīko semināru “Sociālais dialogs – cienīgs darbs”.

 

 Pasākums tiek īstenots ar Norvēģijas finanšu instrumenta 2014–2021 programmas “Sociālais dialogs – cienīgs darbs” finansiālu atbalstu.

 

Seminārs norisināsies  8.jūlijā  no plkst.11.00 līdz 14.00 Jēkabpilī, Rīgas ielā 150A.

 

       1.augustā spēkā stājās vairāk nekā 17 grozījumi Darba likumā, lai pilnveidotu darba tiesisko attiecību regulējumu, pārņemot divu jaunāko Eiropas Savienības direktīvu prasības, kā arī papildinātu likumu ar normām, lai izpildītu Satversmes tiesas spriedumu..

 

  Diskusijā un pieredzes apmaiņā“ Ko un kā mainīt esošajās darba tiesiskajās attiecībās?” diskutēsim par darba devēja un darbinieka lomu dažādu jautājumu risināšanā.

 

   Uzaicinām  iepazīties ar semināra programmu (pielikumā).

 

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrību - projekta vadītāju Inesi Lāčaunieci,  tel.29277535, e-pasts: lpda@lbas.lv

                                                                            

Dalību seminārā pieteikt  līdz 3.jūlijam.

 

Pieteiktie šeit:

https://forms.gle/1nby1zaMLJ562WQE8