16.11.2015.

Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrības valdes priekšsēdētāja Inese Lāčauniece, Aknīstes novada pašvaldības arodorganizācijas priekšsēdētāja Lidija Deksne , LBAS priekšsēdētāja vietniece Līvija Marcinkēviča