02.11.2018.

2. novembrī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) kopīgā pasākumā par godu Latvijas simtajai dzimšanas dienai pulcēja labākās arodorganizācijas un aktīvākos līderus no visas Latvijas.

Apbalvošanas pasākumā “Arodbiedrības Latvijas valsts simtgadei” LBAS atzinības rakstus un balvas saņema 21 arodorganizācija un 15 arodbiedrību līderi, kurus apbalvošanai ir izvirzījušas LBAS dalīborganizācijas.

LBAS balvu" Ļabākā arodorganizācija "saņēma  Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrības  Jelgavas pilsētas domes arodorganizācija, priekšsēdētāja Inese Meija.
Balvu "Aktīvākie arodbiedrību līderi" saņēma Sniedze Sproģe, Latvijas Pašvaldību savienības arodorganizācijas padomes un valdes locekle.