14.11.2016

LBAS pasākumā "Labākā arodorganizācija 2016" 

Jaunpils novada domes arodorganizācija - priekšsēdētāja Vija Rasa