15.11.2017.

LBAS pasākumā "Labākā arodorganizācija 2017"

Ādažu novada domes arodorganizācija - priekšsēdētāja Liene Krūze