28.09.2017.

28. septembrī notika Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrības 20 gadu jubilejas pasākums. Pasākumā piedalījās arodorganizāciju priekšsēdētāji, arodbiedrības pirmā priekšsēdētāja un arodbiedrības dibinātāja Sniedze Sproģe, priekšsēdētājas Anda Strautniece, Lidija Legzdiņa.
Pasākuma dalībniekus sveica Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs Egils Baldzēns un priekšsēdētāja vietniece Irēna Liepiņa, Latvijas Pašvaldību Savienības priekšsēdis Gints Kaminskis. 

Nedaudz vēstures
Ir 1997. gada 19. marts,kad notiek Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrības dibināšanas sapulce. 1997. gada 30. maijs- arodbiedrības reģistrācija Latvijas republikas tieslietu ministrijā. Ar reģistrācijas brīdi arodbiedrība ieguvusi juridiskas personas tiesības un var uzsākt Latvijas Republikas likumos un savos statūtos paredzēto publisko darbību.

Pirmo arodbiedrības statūtu preambulā teikts - Kāds gudrs vīrs esot teicis, ka efektīvs darbs esot kā 4 reizinātāju rezultāts:

Motivācija X kvalifikācija X deleģēšana X iniciatīva –gribēt, varēt, drīkst un rīkoties.

2000. gada 26. janvāris – arodbiedrības padome pieņem lēmumu par dalību Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībā. Ar šo brīdi Latvijas pašvaldību darbinieku arodbiedrība ir dalīborganizācija Brīvo arodbiedrību savienībā.