24.septembra seminārs “Sociālais dialogs – cienīgs darbs”.


Šobrīd Latvijā īstenotā  administratīvi teritoriālā reforma ir sākuma procesā. Ar kādām pārmaiņām saskarsimies, un kā tās ietekmēs pašvaldību darbiniekus.


Lai diskutētu par instrumentiem, kuri var palīdzēt pašvaldību darbiniekiem, Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrība sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību 24.septembrī rīkoja  semināru “Sociālais dialogs – cienīgs darbs”.


Seminārā tika aplūkoti faktori ,kas  būtiski ietekmē darba tiesiskās attiecības,  savstarpējo komunikāciju ,darba vidi kopumā.


Seminārā dr.phil., starppersonu komunikācijas eksperts Edmunds Apsolons akcentēja, cik svarīga ir konstruktīva komunikācija, kā sarunāties, saprasties un sadarboties.
Kaspars Rācenājs Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības jurists, darba tiesību konsultants iepazīstināja ar  aktuālo darba tiesībās.


Par darbinieku un darba devēju attiecībām  pašvaldībās pārmaiņu procesā runāja Sniedze Sproģe ,Latvijas pašvaldību savienības padomniece
Pasākums īstenots ar Norvēģijas finanšu instrumenta 2014–2021 programmas “Sociālais dialogs – cienīgs darbs” finansiālu atbalstu.

Semināra prezentācijas pielikumā.

 

KonstruktivaKomunikacija_Apsalons_LPDA.pdf

Kaspars Racenajs_Aktualitates Darba tiesibas_LPA_24092021.pdf

Darbinieku un darba deveju attiecības.pptx