Seminārs “Sociālais dialogs – cienīgs darbs"

2021.gada 24.septembrī

Seminārs būs skatāms LPS vietnes www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs-Tiešraide“ Vai atverot šo saiti: https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/648-24-septembri-plkst-1000-seminars-socialais-dialogs-cienigs-darbs

Semināra darba kārtība