Darba Aizsardzības (DA) forums

19.-20.februārī notika Eiropas Arodbiedrību konfederācijas  Darba Aizsardzības (DA) forums,kurā  iedalījās  vairāk nekā 30 Viduseiropas valstu arodbiedrību darba aizsardzības  speciālistu,t.sk., Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrības pārstāve Ina Vagare. Notika pieredzes apmaiņa aktuālos darba aizsardzības  jautājumos. Īpašais šīs sanāksmes jautājums – ko jaunā desmitgade ienesīs darba aizsardzībā: Informācija tehnoloģijas un  droša darba organizācija.