LBAS izdotā grāmata “Darba likums ar komentāriem"

LBAS izdotā grāmata “Darba likums ar komentāriem”

new_dl_ar_kom.pdf