Drošas darba vietas senioriem

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības un Valsts darba inspekcijas organizētājā seminārā 3. oktobrī "Drošas darba vietas senioriem" piedalījās Ina Vagare,atbildīgā speciāliste darba aizsardzības jomā, arodorganizāciju speciālisti no Rīgas pilsētas Pašvaldības policijas un Ādažu novada domes. 
LBAS mājaslapā sadaļā Darba drošība - Konferences Semināri ir ievietoti materiāli par VDI un LBAS 2017. gada 3. oktobra semināru "Drošas darba vietas senioriem". 
Ir vairāku ekspertu prezentācijas un darba grupu rezultāti - idejas Koplīgumu darba drošības sadaļas papildināšanai par senioru darbu.