Ikviens nelaimes gadījums darbā ir par daudz

2017. gada 11. - 12. oktobrī notika VDI starptautiskā konference "Ikviens nelaimes gadījums darbā ir par daudz" .

Prezentācijas aptvēra plašu DA jautājumu loku. Arodbiedrību darbā var būt noderīgas daudzas prezentācijas, kā :

- Nulle nelaimes gadījumu politika: esmu atbildīgs par to, ko redzu, dzirdu, zinu! 
- Darbinieku iesaiste darba vides uzlabošanā un bīstamību novēršanā; 
- Apreibinošu vielu lietošana un darba vide, u.c 

Tagad konferences materiāli ir pieejami mājaslapā www.stradavesels.lv - sadaļā Kalendārs.