Grozījumi Darba likumā

Grozījumi Darba likumā

Likums Saeimā pieņemts 2018.gada 1.novembrī

 

Groz Darba likumā 28112018.docx