Informatīvā dienā

Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrības informatīvā dienā 3.oktobrī arodbiedrības biedri tika informāti par :
- par administratīvi teritoriālo reformu-Madars Lasmanis ,VARAM  ministra padomnieks,
- grozījumi Valsts kontroles likumā, kas paredz paplašināt Valsts kontroles (VK) tiesības - piedzīt zaudējumus no atbildīgajām personām par revīzijās konstatētajām nelikumībām-  Edgars Korčagins,LR Valsts kontroles Piektā revīzijas departamenta direktors,
-trauksmes celšanas likums-iekšējās trauksmes celšanas sistēma, trauksmes iemesli, kā celt trauksmi, trauksmes cēlāja aizsardzība-Andis Burkevics
zvērināts advokāts,
- par darba attiecībām praksē-vai var izteikt darbu darbiniekam, kurš ilgstoši slimo; par papildatvaļinājumiem (piešķiršana,  kompensēšana); par pamatdarbu un papildu darbu pie viena darba devēja-Karīna Platā , juriste