ETUC organizēja akciju par darbinieku darba apstākļiem karstas vasaras laikā

Pagājušā nedēļā Briselē ETUC organizēja akciju par darbinieku darba apstākļiem karstas vasaras laikā.
Tika pieņemta rezolūcija “  Par ES rīcības nepieciešamību, lai aizsargātu darbiniekus no augstām temperatūrām darba vietās”  ( sk. pielikumā).
 
Latvijā darba vietu mikroklimata prasības nosaka normatīvie akti un rekomendācijas.
Pielikumā ir rekomendācijas mikroklimata robežvērtībām darba vietās.
 Arodbiedrībām svarīgi ir zināt šīs prasības un aktīvi izmantot sadarbībā ar darba devējiem normālu darba apstākļu nodrošinājumam.

 

19 ETUC temperatūras rezolūcija.docx 

 

19 rekomendācijas darbam augstā temperatūrā.docx