Informatīvais materiāls "Darba aizsardzība attiecas uz ikvienu-praktiski norādījumi darba devējiem

Norādījumos ir lietišķi padomi darba devējiem par riska faktoru novērtēšanu darba vietās, profilaktiskiem pasākumiem un apmācību. Arodbiedrībām materiālu ir lietderīgi izmantot sociālā dialogā ar darba devējiem un praktiskā darbībā DA jomā.

 

Pielikums - par darba drosibu.pdf