Informātīvā diena

Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrības  informatīvajā dienā arodbiedrības biedri ieguva jaunas zināšanas par :
- elektronisko dokumentu apriti pašvaldībās : normatīvie akti, elektroniskie dokumenti, noformējums, aprite, glabāšana - Zita Janitēna Ozolnieku novada pašvaldības kancelejas vadītāja,
- informācijas drošības kultūra 2019 - Egils Stūrmanis CERT.LV Attīstības projekta vadītājs,
 - Valsts darba inspekcijas kampaņu  pašvaldību iestādēs par psihoemocionālo labsajūtu darba vidē, rezultem ti un secinājumiem-Sandra Zariņa
VDI Darba aizsardzības nodaļas vadītāja,
- ikdienas ieradumi emocionālās labsajūtas uzlabošanai darba vietās:  neizdegt darbā, kā sevi sargāt no stresa, stress un veselība-Elīna Zelčāne
geštaltterapeite