Latvijas Pāsvaldību darbinieku informtīvā diena 5.decembrī.

Latvijas Pāsvaldību darbinieku informtīvā diena 5.decembrī.

Tēmas :Īsi par elektronisko dokumentu apriti pašvaldībās : normatīvie akti, elektroniskie dokumenti, noformējums, aprite. 
Informācijas drošības kultūra 2019: kiberdrošība: kāpēc jādomā par drošības kultūru savā pašvaldībā.
Valsts darba inspekcijas kampaņa pašvaldību iestādēs par psihoemocionālo labsajūtu darba vidē, rezultāti un secinājumi.
Ikdienas ieradumi emocionālās labsajūtas uzlabošanai darba vietās, neizdegt darbā, kā sevi sargāt no stresa, stress un veselība.