Labāka arodorganizācija 2017

15.novembrī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) apbalvoja tās uzņēmumu un iestāžu arodorganizācijas, kas aizvadītā gada laikā visaktīvāk iestājušās par darbinieku tiesībām, darba apstākļu un koplīgumu uzlabošanu. “Labākā arodorganizācija 2017” apbalvojumu saņēma Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrības Ādažu novada pašvadības arodorganizācija,priekšsēdētāja Liene Krūze.