LBAS sadarbībā ar Fridriha Eberta fondu 9.novembrī organizēja forumu par darba tiesību aktualitātēm

Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrības pārstāvji piedalījās Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) sadarbībā ar Fridriha Eberta fondu (FES) 9. novembrī organizētajā forumā par darba tiesību aktualitātēm.

Tajā tika analizēti Darba likuma grozījumi un tiesu prakse darba tiesībās. Pasākuma gaitā risinājās diskusijas par diviem darba tiesību jautājumiem, kuros arodbiedrības ir identificējušas izaicinājumus - darba koplīgumu normu piemērošanu un darba samaksas sistēmām Latvijas uzņēmumos.