Latvijas pašvaldību darbinieku arodbiedrība tikās ar Kārsavas novada arodbiedrības priekšsēdētāju Maritu Stepanovu un arodaktīvu

Latvijas pašvaldību darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja Inese Lāčauniece, priekšsēdētājas vietniece Lidija Legzdiņa un grāmatvede Ina Vagare tikās ar Kārsavas novada arodbiedrības priekšsēdētāju Maritu Stepanovu un arodaktīvu. Sarunā piedalījās arī Kārsavas novada domes priekšsēdētāja Ināra Siļicka.