LBAS darba tiesību un darba aizsardzības speciālisti sniedz konsultacijas Daugavpilī

4. aprīlī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) darba tiesību un darba aizsardzības speciālisti dosies vizītē uz Daugavpili, lai sniegtu konsultācijas turienes darbiniekiem un Daugavpils Celtniecības tehnikuma un Daugavpils tehnikuma audzēkņiem. 

Daugavpils darbinieku tikšanās ar LBAS darba tiesību un darba aizsardzības konsultantiem sāksies plkst. 14.30, Rīgas ielā 2, Daugavpils novada domes telpās, pirmā stāva zālē. 

LBAS darba tiesību konsultants Kaspars Rācenājs Daugavpils arodbiedrību biedrus informēs par plānotajiem grozījumiem Darba likumā, kā arī sniegs konsultācijas par Darba likuma praktisku piemērošanu, atbildot uz konkrētiem jautājumiem par darba tiesisko attiecību problēmsituācijām. Savukārt LBAS darba aizsardzības konsultants Mārtiņš Pužuls pastāstīs par sociālajām garantijām, kādas pieejamas, ja noticis nelaimes gadījums darbā vai darbiniekam ir arodslimība. Tāpat darbiniekiem būs iespēja saņemt individuālas konsultācijas par darba aizsardzības jautājumiem.