Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrības Padomes sēde.

Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrības Padomes sēde.
Gada pārskata apstiprināša.
2017.gada budžeta izpilde un 2018.gada budžeta apstiprināšana.
Par Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības apbalvošanas pasākuma “Arodbiedrības Latvijas simtgadei” nominācijām- Labākā arodorganizācija, Aktīvākais arodbiedrības biedrs.