Augstākās tiesas prakse sociālo tiesību jautājumos

Augstākās tiesas prakse sociālo tiesību jautājumos:
http://www.juristavards.lv/zinas/272144-apkopota-augstakas-tiesas-prakse-socialo-tiesibu-jautajumos/

· Tiesu prakses apkopojums lietās par apdrošināšanu bezdarba gadījumam. 2004. gada februāris - 2017. gada oktobris

· Tiesu prakses apkopojums par apdrošināšanas stāžu. 2004. gada februāris - 2017. gada oktobris

· Tiesu prakses apkopojums par izdienas pensijām. 2004. gada februāris - 2017. gada oktobris

· Tiesu prakses apkopojums lietās par slimības, maternitātes, paternitātes un vecāku pabalstiem. 2004. gada februāris - 2017. gada novembris

· Tiesu prakses apkopojums par tiesībām prasīt vecuma pensiju priekšlaicīgi. 2010. gada jūnijs - 2017. gada novembris

· Tiesu prakses apkopojums par valsts pensijām. 2004. gada februāris - 2017. gada novembris 

· Tiesu prakses apkopojums lietās par valsts sociālajiem pabalstiem. 2004. gada februāris - 2017. gada decembris

· Eiropas Savienības regulu un starptautisko līgumu piemērošana sociālās jomas lietās. 2010. gada jūnijs - 2017. gada decembris