Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrības padomes sēde Latvijas Nacionājā bibliotēkā.

Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrības padomes sēde Latvijas Nacionājā bibliotēkā.
2015.gada pārskata apstiprināšana,
Valdes priekšsēdētājas I. Lāčauniece atskaite par darbu 2015.gadā un darbības aktualitātēm 2015.gadā
Darbības virzieni 2016.gadā